Christian Molbech: En Maaned i Spanien

Den første backpacker
Christian K. F. Molbech (1821-1888) er den første danske rejsende, som beretter om sit ophold i Spanien.

Molbech blev født i København i 1821. Som 16-årig kom han på kost hos en Præst i Vordingborg. Her fik han undervisning, og i 1839 blev han student.

Herefter begyndte han at læse teologi, men opgav studiet til fordel for æstetik. I 1840 fik han universitetets guldmedalje for en afhandling om ”Billedhuggerkunsten og dens Poesi”.

Ved siden af studierne skrev han selv poesi og dramatik, og i 1846-47 begav han sig på rejse til Spanien. Rejsen var finansieret af offentlig understøttelse, og mundede ud i værket En Maaned i Spanien.

Nogle Reisebilleder i 1848. Hjemrejsen gik over land, hvor han gjorde holdt i Rom og Paris. Hans mest kendte værk for eftertiden er oversættelsen/ gendigtningen af Dantes Guddommelige Komedie (1851-1862). I samtiden fik han desuden succes med teaterstykket Ambrosius på det Kgl. Teater i 1877. Han døde i 1888.

Kristent broderskab
"Værer hilsede, I fierne Bierge, hvorfra de christne Skarer flygtede da Arabernes Strøm, med den blinkende Maane i Spidsen, væltede sig blodig og flammende udover Halvøen!" Christian K. F. Molbech.

Således lyder Molbechs velkomstsalut, da han i 1846 efter en månedlang og anstrengende sejlads med handelsskib fra Danmark skimter det eksotiske Spanien, som var målet for hans rejse.

Citatet vidner om Molbechs historiske forhåndskendskab til Spanien, men det viser også hans sympati for de kristne skarer, som blev forfulgt af de arabiske barbarer.

Hermed er scenen sat for en spændende rejse tilbage i tiden. Udover Spaniens historie havde Molbech kendskab til klassikeren Don Quijote, der ligesom for de engelsktalende rejsende var en obligatorisk referenceramme for en rejse til Spanien.

Molbech havde desuden lært sig en smule spansk ved at læse en spansk grammatik, selvom dette viser sig sværere i praksis end i teorien:

"Det meste, af hvad han siger, overgaaer rigtignok min Fatteevne, og jeg, som endnu ikke er saa synderlig stærk i brugen af de spanske Verber, fører på min Side Samtalen, ved at nævne en Mængde Substantiver…" Christian K. F. Molbech.

Molbechs beretning er præget af selvironi og humor, hvilket gør bogen til fornøjelig læsning.

Reklame

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.