Blog

Christian Molbech: En Maaned i Spanien

Den første backpacker
Christian K. F. Molbech (1821-1888) er den første danske rejsende, som beretter om sit ophold i Spanien.

Molbech blev født i København i 1821. Som 16-årig kom han på kost hos en Præst i Vordingborg. Her fik han undervisning, og i 1839 blev han student.

Herefter begyndte han at læse teologi, men opgav studiet til fordel for æstetik. I 1840 fik han universitetets guldmedalje for en afhandling om...

Læs mere ...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.