Blog

Flugt af Jesús Carrasco

De nådesløse. En ret så original fortællerstemme gør romanen til et interessant bekendtskab. Men til trods for gode landskabsbeskrivelser og tableauer, er det som om, forfatteren ikke rigtig formår at fremmane den underliggende og dirrende intensitet, der er historiens forudsætning

På flugt

En dreng er flygtet fra en tyrannisk far, en fattig familie og væk fra et voldeligt, anakronistisk feudalsamfund. Men han flygter også fra en...

Læs mere ...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.