Det spansk holocaust

Den store britiske historiker og hispanist Paul Preston er på trapperne med en ny bog The Spanish Holocaust: Inquisition and Extermination during the Civil War and After (i spansk oversættelse: El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después).

Bogen tager fat på det stadigvæk kontroversielle emne om Den Spansk Borgerkrig.

75 år efter udbruddet af borgerkrigen er det i Spanien stadigvæk en højeksplosiv krudttønde. Hvilket ikke mindst skyldes, at det endelige opgør med Francoregimet og den endegyldige placering af ansvaret for borgerkrigen såvel som det efterfølgende diktatur af pragmatisk, politiske årsager bevidst er blevet undgået for ikke at ødelægge den skrøbelige, stiltiende pagt -el Pacto de Silencio- som i mange år efter Francos død og i opbygningen af det spanske demokrati, mentes nødvendig for ikke unødigt at puste yderligere liv i gammelt (men usvækket?) fjendskab.

Derfor har den officielle historieskrivning også været præget af en konsensus om at dele skyld, forbrydelser, grusomheder og ofre nogenlunde ligeligt mellem de nationalistiske oprørere og republikanerne.

En tolkning af borgerkrigen som en ulykkelig hændelse, der for alt i verden skal undgås. Denne tolkning af borgerkrigen ligger faktisk i umiddelbar forlængelse af den udlægning som det sen-frankistiske diktatur fremlagde, da forsoning af gammelt fjendskab og borgerkrigen som et nunca más (aldrig igen) tog over fra den uforsonlige korstogsretorik som frankisterne indskrev borgerkrigen i i årene umiddelbar efter borgerkrigen.

Paul Prestons nye bog placerer ikke bare et klart moralsk ansvar for borgerkrigen hos de nationalistiske oprører mod den lovligt valgte demokratiske republik, men sigter ligefrem på at anskueliggøre, at den af de nationalistiske tropper begået vold, voldtægt, mord og undertrykkelse var systematisk og planlagt for at skræmme og nedbryde befolkningen til lydighed, og at den i størrelse langt overgik de uhyrligheder som blev begået i de områder, der var under republikanernes kontrol.

Selv i dag, beretter Preston er det ikke ligetil at få adgang til de historiske arkiver, der kan fortælle mere om borgerkrigens ofre og de grusomheder, der blev begået mod under og efter krigen.

Bogen kan købes her (reklamelink)

Reklame

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.